Με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους όλης της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση, το παραπάνω ποσό δίδεται ως έναντι του συνολικού ποσού, το οποίο θα τους αποδοθεί για το τρέχον έτος.