«Σημαντικά αποθέματα ορυκτών πόρων με καθετοποιημένη εξορυκτική και μεταλλουργική δραστηριότητα όπως βωξίτη και νικέλιο, διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμβάλλοντας ουσιαστικά στο ΑΕΠ της χώρας και για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, η στρατηγική ανάπτυξής της βασίζεται στην ορθολογική διαχείριση του ορυκτού πλούτου, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η άμεση και έμμεση συμβολή του κλάδου στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής''. Αυτό ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής κ. Ι. Μανιάτης σε σύσκεψη στο υπουργείο με εκπροσώπους της αιρετής Περιφέρειας

Στερεάς Ελλάδας με επικεφαλής τον περιφερειάρχη κ. Κλ. Περγαντά και με τα αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά ζητήματα που άπτονται των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

 Συζητήθηκε ιδιαίτερα η λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργούνται στην περιοχή και ενημερώθηκε η αιρετή Περιφέρεια τόσο για τους σχεδιασμούς που ακολουθεί σε επίπεδο νομοθετικών πρωτοβουλιών όσο και σχετικά με τη συνδρομή του για την αξιοποίηση των ορυκτών φυσικών πόρων της περιφέρειας προς όφελος της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ειδικότερα, τα θέματα που τέθηκαν αφορούν στο σχεδιασμό που επιχειρείται από πλευράς υπουργείου για τη συνολική Μεταλλευτική Πολιτική της χώρας, για τις πρώτες ύλες στα πλαίσια σχετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και στο υπό διαμόρφωση σχέδιο για την αναμόρφωση του Λατομικού Νόμου.

Τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν από τους εκπροσώπους της περιφέρειας αφορούν στην αποκατάσταση ή εναλλακτική χρήση εγκαταλειμμένων λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην εφαρμογή του αειφόρου χωροταξικού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της εξορυκτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί μοναδική πηγή εισοδήματος των κατοίκων απομονωμένων περιοχών, καθώς και στην ανάγκη θέσπισης Πόρου Αντιστάθμισης Περιβαλλοντικών Απωλειών για τις τοπικές κοινωνίες, τόσο από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια μεταλλεία.