Σε μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων στα δημοτικά ακίνητα αποφάσισε να προχωρήσει το δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης, μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών, Σάββα Σαββάκη. Το δημοτικό συμβούλιο επισημαίνει ότι η μείωση του μισθώματος στα δημοτικά ακίνητα θα γίνει κατά περίπτωση και θα κυμαίνεται από 10% έως και 30%.