Τις προτάσεις του για τη βελτίωση των υπηρεσιών των ταξί και των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στο πλαίσιο της αναβάθμισης της προσφοράς του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, κοινοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Για τα ταξί ο ΣΕΤΕ επισημαίνει ότι το μεταφορικό τους έργο μπορεί σε γενικές γραμμές να διαχωριστεί στη μεταφορά επιβατών από ένα σημείο Α σε ένα σημείο Β, εντός ή εκτός πόλης, και στην εκτέλεση κυκλικής διαδρομής με ενδιάμεσες στάσεις (δηλαδή, υπηρεσίες που σχεδόν αποκλειστικά διατίθενται σε επισκέπτες ενός προορισμού).

Το ταξί, αναφέρει ο ΣΕΤΕ, μπορεί να επιβιβάσει και να αποβιβάσει πελάτη σε οποιοδήποτε σημείο (σταθμοί ταξί, τυχαία σημεία σε πλατείες, δρόμους κ.λπ., αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς), όπως, επίσης, να δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και κρατήσεις μέσω Internet. Η χρέωση είναι προκαθορισμένη (ταρίφα), κοινή για όλα τα ταξί. Προτείνεται όμως να δίνεται η δυνατότητα και στα ταξί σε περίπτωση προκράτησης και για προσδιορισμένη διαδρομή/χρόνο να έχουν δυνατότητα χρέωσης διαφορετική από τη χρέωση του ταξιμέτρου, κατόπιν συμφωνίας.

Για τον αριθμό των ταξί, ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι αυτός μπορεί να καθορίζεται με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, συνυπολογιζομένης της τουριστικής κίνησης κάθε περιοχής. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα των τουριστικών προορισμών και να ληφθεί πρόνοια για τη νεκρή τουριστική περίοδο.

Τόσο για τα κυκλοφορούντα ταξί όσο και για τις περιπτώσεις που θα παραστεί ανάγκη για έκδοση νέων αδειών, πρέπει να προβλέπονται κριτήρια για το όχημα, όπως π.χ. αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ελάχιστος όγκος του χώρου αποσκευών και κλιματισμός. Παράλληλα, πρέπει να δημιουργηθούν προδιαγραφές των απαραίτητων δεξιοτήτων οδηγού ταξί (επαρκής γνώση της ευρύτερης περιοχής που βρίσκεται η έδρα τους, ικανοποιητική γνώση αγγλικών κ.λπ.), όπως και κανόνες που θα συνδέονται με την εμφάνιση και τη συμπεριφορά του (ευγένεια, καθαρή εμφάνιση, εντιμότητα, πλήρης εφαρμογή απαγόρευσης καπνίσματος κ.λπ.), δεδομένου ότι στη χώρα μας πρέπει στο εξής πολλά πράγματα να διαμορφώνονται με γνώμονα ότι είμαστε χώρα κατεξοχήν τουριστική. Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, θα πρέπει να δοθεί ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα και κίνητρα (π.χ. επενδυτικός νόμος), ώστε όλα τα υφιστάμενα ταξί και οι οδηγοί τους να συμμορφωθούν με τις νέες προδιαγραφές.

Ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό

Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού του τουριστικού μας προϊόντος και της βελτίωσης της ποιότητας της εξυπηρέτησης των τουριστών, ο ΣΕΤΕ τονίζει ότι θα πρέπει να επιτραπεί στις επιχειρήσεις ενοικιαζομένων αυτοκινήτων η ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό, κάτι το οποίο υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, ακόμα και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό θα επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένων προδιαγραφών αυτοκίνητα (δηλαδή πολυτελή, από ένα κυβισμό και πάνω κ.λπ). Τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό θα λειτουργούν μόνο με προκρατήσεις μέσω Διαδικτύου, τηλεφώνου κ.λπ. και θα μπορούν να παραλαμβάνουν πελάτη μόνο από προκαθορισμένο σημείο.

Δεν πρέπει, όπως τονίζεται, να υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό των αδειών ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με οδηγό, τη νομική μορφή (ατομική επιχείρηση ή εταιρεία) ή την τιμολογιακή πολιτική. Κύριο ζητούμενο στη νέα νομοθετική ρύθμιση είναι να δημιουργηθούν προδιαγραφές ποιότητας - κατάστασης - τεχνολογίας - μεγέθους οχήματος, που θα λαμβάνουν υπόψη τις νέες ανάγκες του τουρισμού, π.χ. mini bus μέχρι 9 θέσεων, οχήματα 4χ4, λιμουζίνες κ.λπ.
TAGS