Με τις υποδείξεις της τρόικας αλλάζει η αγορά εργασίας. Έρχονται απολύσεις, άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων, επέκταση των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων, διεύρυνση της εργασιακής εφεδρείας με θεσμική εγγύηση του ΑΣΕΠ, ενιαίο μισθολόγιο χωρίς εξαιρέσεις  και «προσωπική διαφορά». Αναλυτικά:

Εργασιακή εφεδρεία:
Επέκταση του θεσμού της εργασιακής εφεδρείας σε όλο το δημόσιο τομέα. Εξαιρούνται  οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα ενώ διευρύνεται άμεσα η εφαρμογή του στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Για το πλεονάζον προσωπικό θα υπάρχει η θεσμική εγγύηση του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να επανεκπαιδευθεί ή να μεταφερθεί σε άλλη υπηρεσία. Θα αποκτήσει τη δυνατότητα να υπογράψει συμβάσεις  ορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση και επανεκπαίδευσή του.
Η διάρκεια της εργασιακής εφεδρείας ορίζεται στους 12 μήνες ενώ το ύψος των αποδοχών θα φτάνει το 60%.
Εκείνοι που δε θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία επανεκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο θα δουν την πόρτα της εξόδου, όπως και στον ιδιωτικό τομέα.  Οι προσλήψεις διατηρούν την αναλογία ένας προς 10. Ακολουθεί μειώσει στον αριθμό των συμβασιούχων ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της εθελοντικής μερικής απασχόλησης ή της εθελοντικής άδειας άνευ αποδοχών.

Ενιαίο Μισθολόγιο:
Θα ισχύει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα κι τα ίδια έτη εργασίας. Καταργείται η «προσωπική διαφορά». Όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης θα μπορούν να διεκδικήσουν και να πετύχουν «πριμ παραγωγικότητας».  Οι δημόσιοι φορείς που δεν δηλώνουν τις δαπάνες τους στο Μητρώο Ανάληψης Υποχρεώσεων θα παύουν να επιχορηγούνται. 
Με έμφαση ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι για τον στενό δημόσιο τομέα (υπουργεία, δικαστικοί, εκπαιδευτικοί, σώματα ασφαλείας) σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προωθείται ο θεσμός του «κρατικού υπαλλήλου», γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν μετακινήσεις από υπουργείο σε υπουργείο ή από υπηρεσία σε υπηρεσία.

Κλειστά Επαγγέλματα:
Αναθεωρούνται όλα τα κλειστά επαγγέλματα  συμπεριλαμβανομένων και αυτών των φαρμακοποιών, των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων, για άρση οποιουδήποτε περιορισμού.  «Κλείνουμε όλα τα κενά στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» είπε χαρακτηριστικά, ο υπουργός 
Τα εμπλεκόμενα υπουργεία, όπως το Δικαιοσύνης (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι), το Μεταφορών (ταξί, ιδιοκτήτες φορτηγών) και το Υγείας (φαρμακοποιοί) θα προωθήσουν άμεσα τις σχετικές ενέργειες.Για όποια επαγγέλματα υπάρχουν μακρινές προθεσμίες, αυτές θα επισπευσθούν, δήλωσε ο κ. Βενιζέλος.

Αναδιάρθρωση φορέων:
Προβλέπονται καταργήσεις, συνενώσεις και συρρικνώσεις φορέων. Οι οποίες θα γίνουν εντός των επόμενων ημερών και όχι με χρονικό ορίζοντα εννεαμήνου όπως αρχικώς σχεδιαζόταν.  Μάλιστα, θα γίνει ταυτόχρονα από όλα τα υπουργεία, τα οποία θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτούνται. Πρώτοι στη λίστα ΕΡΤ και Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ), Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ), Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), ΕΟΜΜΕΧ, Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), κ.λπ.

Οριστικοποιείται ο κατάλογος των Βαρέων και Ανθυγιεινών. Σύσταση ενιαίου φορέα φόρων και εισφορών για τις επιχειρήσεις.


Διαβάστε επίσης: Ο Βενιζέλος ανακοίνωσε απολύσεις, ξεπούλημα κρατικής περιουσίας και τον νέο εργασιακό μεσαίωνα