Με το ποσό των 53.468.750 ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους όλης της χώρας, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες τους, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Χάρης Καστανίδης. Το παραπάνω ποσό αποτελεί το 25% της τρίτης από τις οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα ποσά που αποδίδονται στους δήμους με την απόφαση αυτή διατίθενται υποχρεωτικά για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.