Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε απόψε ότι για το σχολικό έτος 2011-2012, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1.412 δάσκαλοι και 1.097 νηπιαγωγοί, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και 888 εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για το φετινό έτος, παράλληλα, προσλαμβάνονται 888 εκπαιδευτικοί ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ04.05, για τα σχολεία Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ και δευτεροβάθμιας εδώ.