Έκκληση προς όλες τις πλευρές να επικρατήσει αυτοσυγκράτηση, σύνεση και ψυχραιμία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των εγκαινίων της ΔΕΘ, απευθύνουν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, σε ανακοίνωσή τους, και εκφράζουν ανησυχία, καθώς τα φετινά εγκαίνια διεξάγονται σε κλίμα οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά και αναταραχών στο χώρο της παιδείας.
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα παραμείνει ανοιχτό με απόφαση των πρυτανικών αρχών, οι οποίες θα βρίσκονται το Σάββατο των εγκαινίων της ΔΕΘ στο ακαδημαϊκό ίδρυμα, μαζί με τη Σύγκλητο, τους προέδρους και κοσμήτορες των τμημάτων και των σχολών, τα μέλη ΔΕΠ και τους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και με τους φοιτητές που θα βρίσκονται στους χώρους των καταλήψεων. Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφάλειας από το προσωπικό φύλαξης του πανεπιστημίου.

«Το ΑΠΘ έχει ανάγκη σήμερα, περισσότερο από ποτέ, την υποστήριξη και την προστασία τόσο της Πολιτείας όσο και της κοινωνίας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε την δημόσια περιουσία και το ακαδημαϊκό άσυλο, από οποιεσδήποτε μη ελεγχόμενες ομάδες» δήλωσε ο αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Γιάννης Παντής και εξέφρασε ανησυχία για «τις ενέργειες που θα δημιουργήσουν αρνητικές προϋποθέσεις για το άσυλο».

Ο νέος νόμος για τις μεταρρυθμίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, καταργεί προηγούμενες διατάξεις νόμων για το ακαδημαϊκό άσυλο, όπως το γνωρίζαμε στο παρελθόν, και υποστηρίζει ως βασική αρχή την ακαδημαϊκή ελευθερία. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 του νόμου 4009 (όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 195) σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, αναφέρεται ότι: «1. Στα Α.Ε.Ι. κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών 2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία 3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται το άρθρο 2 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) και οι παράγραφοι 1 έως και 7 και 9 του άρθρου 3 του ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69)».
TAGS