Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας σε υπηκόους τρίτων χωρών, που επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την «Αναδιοργάνωση αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας». Να σημειωθεί ότι η πρόσβαση στις εξετάσεις ελληνόμαθειας είναι ανοιχτή σε νομίμως διαμένοντες αλλοδάπους, ανεξάρτητα αν έχουν παρακολουθήσει ή όχι σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

Στην νέα ρύθμιση, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:

-Απαιτείται, επιπρόσθετα η πιστοποίηση επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, με τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων, που γίνονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας.

-Με κοινή υπουργική απόφαση (κ.υ.α.), μπορούν να εξαιρεθούν από τη διαδικασία των εξετάσεων πολίτες τρίτων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.