Στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», με θέμα την κοινωνικοποίηση των εξαρτημένων ατόμων, μέσα στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ισότητας των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες, συμμετέχει ο Δήμος Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με δεκαπενταμελή αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στο Δήμο Λεμεσού Κύπρου για τo τελικό συνέδριο του προγράμματος. Το συνέδριο διεξάγεται από 18-23 Σεπτεμβρίου 2011 στο Δήμους Λεμεσού, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Φιλιππούπολης (Βουλγαρία) και είναι η τελευταία κατά σειρά συνάντηση των τεσσάρων διαφορετικών Δήμων που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα.«Οι δράσεις του προγράμματος έδιναν έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως: τα εξαρτημένα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανάπηροι, παιδιά και ηλικιωμένοι αλλά και τα άτομα από το στενό υποστηρικτικό περιβάλλον των ατόμων αυτών», ανέφερε ο αντιδήμαρχος, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, Γεώργιος Αεράκης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διοργανώθηκαν πέντε διαφορετικά συνέδρια με τη συνδρομή διακεκριμένων επιστημόνων και διεθνών προσκεκλημένων που έδωσαν ενεργό "παρών" κατά τη διάρκεια των εργασιών του. Τα θέματα που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος θεωρούνται όσο ποτέ επίκαιρα γιατί αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, τις δυνατότητες πρόσβασης σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις για τα Άτομα με αναπηρίες, τους ηλικιωμένους και τα παιδιά, τις γυναίκες και τα μέλη των οικογενειών τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση, αποτελεί τον πιο κοντινό θεσμό στον πολίτη με τη δημιουργία ισχυρών κοινωνικών δομών όπως: κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων, παιδικούς σταθμούς και σύγχρονα σχολεία αλλά και κέντρα επιχειρηματικότητας και στήριξης της απασχόλησης.