Επιστολή για διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία αφορούν παιδικά παιχνίδια, και τα οποία μεταδόθηκαν από τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας σε απαγορευμένη ζώνη ωρών απέστειλε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Η Ένωση των Καταναλωτών ζητάει τη διερεύνηση της ορθότητας των καταγγελιών που μετέφερε στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και την επιβολή των προβλεπόμενων κατά το νόμο ποινών, εφόσον ισχύουν οι καταγγελίες.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται στους τηλεοπτικούς σταθμούς, από 07:00 - 22:00, η μετάδοση διαφημίσεων παιδικών παιχνιδιών.