Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, έστειλε στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ιωάννη Καραβοκύρη, το φάκελο που του έχει αποστείλει η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, για την υπόθεση των καθυστερήσεων στην έκδοση των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορούν στην προμήθεια χαρτιού για την έκδοση σχολικών βιβλίων. Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαϊωάννου διαβίβασε στον πρόεδρο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου την αναφορά της κ. Διαμαντοπούλου και τα χρονολογικά στοιχεία που του έχει αποστείλει για την πορεία της υπόθεσης.

Ακόμη, ο υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στον κ. Καραβοκύρη σημερινά δημοσιεύματα μερίδας του Τύπου, που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος του αρμοδίου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Νίκος Αγγελάρας, ο οποίος χειρίστηκε σε δεύτερο βαθμό την υπόθεση της προμήθεια του χαρτιού για τα σχολικά βιβλία, έχει καθυστερήσει και σε άλλες υποθέσεις, όπως, επίσης, έχει αποστείλει επιστολή σε τρίτο, πολιτικό,πρόσωπο με την οποία κάνει υποδείξεις για άλλη υπόθεση.

Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου ζητά από τον κ. Καραβοκύρη να του διαβιβάσει, εφόσον υπάρχουν, νέα στοιχεία για την επίμαχη υπόθεση και να δώσει εξηγήσεις στα ζητήματα που θέτει η κ. Διαμαντοπούλου. Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν θα ασκήσει ή όχι πειθαρχική δίωξη σε βάρος του κ. Αγγελάρα.