Υπό κατάρρευση βρίσκεται το Επικουρικό Κεφάλαιο- το οποίο αναλαμβάνει να καλύψει τις εκκρεμότητες προς τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος» τα χρέη του του ανέρχονται στα 700 εκατ. ευρώ, κι όπως υποστηρίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζει να επιβαρύνεται από τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Και κινδυνεύει είτε με στάση πληρωμών είτε με μετακύλιση αυτού του βάρους στα συμβόλαια που συνάπτουν οι ασφαλισμένοι. Τόσο η διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου όσο και η διοίκηση της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) έχουν ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών να μην προβλέπεται η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης για σωματικές βλάβες που προκαλούνται σε ατυχήματα από αυτοκίνητα τα οποία είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες που έχουν πτωχεύσει ή έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Οπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, παρατηρείται «υπερδιόγκωση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται και οφείλονται σήμερα από το Επικουρικό Κεφάλαιο».

Συμπληρώνουν μάλιστα ότι «η Κοινοτική Οδηγία που επέβαλε τη σύσταση του Επικουρικού Κεφαλαίου ασφάλισης αυτοκινήτου προβλέπει υποχρέωση αυτού να καταβάλλει αποζημιώσεις μόνο για τις περιπτώσεις ατυχημάτων που προκαλούνται από ανασφάλιστα και άγνωστα οχήματα» κι «επομένως, με βάση την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία δεν υφίσταται υποχρέωση του Επικουρικού να καταβάλει οιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης».

Μάλιστα η σχετική ρύθμιση είχε περιληφθεί ως άρθρο 48 στο νομοσχέδιο «Ενισχυμένα Μέτρα Εποπτείας και Εξυγίανση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων», αλλά τελικώς αποσύρθηκε. Η ΕΑΕΕ αναφέρει ότι «οι εν λόγω διατάξεις σκοπό είχαν την αποφυγή της κατάρρευσης και τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση.

Και τούτο, προκειμένου το Επικουρικό Κεφάλαιο να συνεχίσει να ασκεί το σημαντικό κοινωνικό έργο του και να μην αναγκαστεί να προβεί σε επώδυνες λύσεις όπως η στάση πληρωμών ή η υπέρμετρη επιβάρυνση του συνόλου των ασφαλισμένων».

Μάλιστα η διοίκηση των ασφαλιστικών εταιρειών σημειώνει πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και των δικαιούχων αποζημίωσης θίγονται πολύ περισσότερο από μια ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του Επικουρικού Κεφαλαίου συγκριτικά με τις συνέπειες που θα είχαν οι περιορισμένες μειώσεις παροχών τις οποίες προέβλεπαν οι αποσυρθείσες διατάξεις, που δεν επηρεάζουν σημαντικά τη μεγάλη πλειοψηφία των δικαιούχων αποζημίωσης».

Η ΕΑΕΕ ζητά από το υπουργείο Οικονομικών να επαναφέρει την συγκεκριμένη διάταξη «άμεσα σε ανοιχτή διαβούλευση και ψήφιση», διότι σε διαφορετική περίπτωση «δεν βρίσκει λόγο να συμμετέχει στη διοίκηση του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο μετά την απόσυρση των εν λόγω διατάξεων χάνει την τελευταία ευκαιρία να λειτουργήσει ομαλά».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν αποζημίωση λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα όταν:

- Αυτός που υπέχει ευθύνης παραμένει άγνωστος. Στην περίπτωση αυτή όμως δεν υπάρχει υποχρέωση αποζημίωσης λόγω υλικών ζημιών, εκτός αν προκλήθηκαν συγχρόνως και σωματικές βλάβες που απαιτούν νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον έχει επιληφθεί αστυνομική αρχή και η περίθαλψη αυτή διήρκησε τουλάχιστον για χρονικό διάστημα πέντε ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτικό θεραπευτήριο.

- Το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Εξαιρούνται της υποχρέωσης τα πρόσωπα που επιβιβάσθηκαν με τη θέλησή τους στο όχημα που προκάλεσε τη ζημιά, εφόσον το Επικουρικό Κεφάλαιο αποδείξει ότι γνώριζαν πως το όχημα δεν ήταν ασφαλισμένο.

- Το Ατύχημα προήλθε από αυτοκίνητο οδηγούμενο από πρόσωπο που προκάλεσε από πρόθεση το ατύχημα.

- Ο ασφαλιστής πτώχευσε ή σε βάρος του εκτέλεση απέβη άκαρπη ή ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ένεκα παραβάσεως νόμου.

- Το ατύχημα προήλθε από ορισμένους τύπους οχημάτων ή ορισμένα οχήματα με ειδική πινακίδα κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίο αποζημίωσε ζημία που προκλήθηκε από όχημα ειδικού τύπου ή ειδική πινακίδα κυκλοφορίας άλλου κράτους - μέλους, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του αντίστοιχου Επικουρικού Κεφαλαίου του τόπου συνήθους στάθμευσης του οχήματος.

Επίσης, η καταβολή αποζημίωσης στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή πτώχευσης ασφαλιστικής επιχείρησης.