Πριμοδότηση των ειδικών γνώσεων για το προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης το οποίο θα περάσει σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας, προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που παρουσιάζει κατ' αποκλειστικότητα Το Βήμα της Κυριακής. Οι ειδκές γνώσεις θα είναι το διδακτορικό δίπλωμα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώη ξένων γλωσσών, και ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στην κατηγορία υποχρεωτικής εκπαίδευσης έμφαση δίνεται κυρίως σε κοινωνικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση και ο χρόνος συνταξιοδότησης.

Στο Προεδρικό Διάταγμα περιγράφονται ο τρόπος κατάρτισης του Ενοποιημένου Πίνακα του ΑΣΕΠ με το πλεονάζον προσωπικό, η μοριοδότηση όσων ενταχθούν σε αυτόν, οι προθεσμίες που καλούνται να τηρήσουν οι υπάλληλοι που θα μπουν σε εφεδρεία και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια, καλύπτοντας τα κένα στον δημόσιο τομέα.Πηγή: In.gr