Θέλοντας να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που έχουν οικογένειες μεταναστών με παιδιά στο δημοτικό σχολείο, τα μέλη της κίνησης πολιτών στη Λέσβο «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο» δημιουργούν ένα «φροντιστήριο» που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο παιδιά μεταναστών στη Λέσβο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, «λόγω δουλειάς, αλλά και ανεπαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, οι γονείς δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων τους στο σπίτι. Υπάρχει όμως η θέληση να οργανωθούν απογευματινά μαθήματα, δωρεάν σε παιδιά μεταναστών, από εκπαιδευτικούς μέλη της Συνύπαρξης. Δεν είναι όμως αρκετοί».

Η Κίνηση απευθύνεται σε δασκάλους, εν ενεργεία ή συνταξιούχους, που θα μπορούσαν να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους για βοήθεια σε παιδιά μεταναστών.