Την παραμονή, στην εργασία, 200 συμβασιούχων του Τομέα Καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση του δικαστηρίου διατάσσει, με προσωρινή του εντολή, το Μονομελές Πρωτοδικείο. Το δικαστήριο (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων), ενώπιον του οποίου συζητήθηκε σήμερα η προσφυγή των 200 συμβασιούχων καθαριστών του δήμου, έκανε δεκτό το αίτημα των αιτούντων για έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία να απαγορεύεται η απόλυσή τους πριν να αποφανθεί για το θέμα, τους επόμενους μήνες.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας λήγουν το αμέσως προσεχές διάστημα, υποστηρίζουν πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δήμου.

Αντίστοιχες προσφυγές έχουν καταθέσει στο Πρωτοδικείο άλλοι 400 εργαζόμενοι του ίδιου Τομέα, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν επίσης σύντομα και ζητούν να μην απολυθούν. Η συζήτηση των προσφυγών τους αναβλήθηκε σήμερα και πρόκειται να εκδικαστεί στις 19 Σεπτεμβρίου.