Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης αναλαμβάνει από σήμερα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), αντικαθιστώντας τον κ. Γιάννη Σπυράκο, ο οποίος εξαναγκάστηκε από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γ. Ραγκούση, σε παραίτηση, εξαιτίας των προβλημάτων που προκλήθηκαν στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, εξαιτίας των μετατάξεων.
Όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. συνεδρίασε σήμερα και εξέλεξε τον κ. Κωνσταντίνο Βασιλειάδη (Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., έως σήμερα) στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας.