Απαισιόδοξες είναι οι προβλέψεις των εργοδοτών στην Ελλάδα για το δ’ τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας έρευνας για τις προοπτικές απασχόλησης, που ανακοίνωσε σήμερα η ManpowerGroup. Tα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν από συνεντεύξεις, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα περισσότερων από 750 Ελλήνων εργοδοτών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα.

Ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στο -13% υποδεικνύοντας ότι περισσότεροι είναι οι εργοδότες που προβλέπουν μείωση από αυτούς που προβλέπουν αύξηση των θέσεων εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζεται μειωμένος κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, καταγράφει μείωση τριών ποσοστιαίων μονάδων.

Συνολικά, οι εργοδότες και στους εννέα τομείς της ελληνικής οικονομίας δηλώνουν ότι ο αριθμός των ατόμων που απασχολούν θα μειωθεί μέσα στο προσεχές τρίμηνο, με τις πλέον απαισιόδοξες εκτιμήσεις να προέρχονται από τον χώρο του Τουρισμού (-24%) και των Κατασκευών (-23%). Παρόλα αυτά, σχεδόν δύο στους τρεις εργοδότες που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν την πρόθεση τους να διατηρήσουν τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ποσοστό 9% των εργοδοτών αναμένουν αύξηση στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν, το 22% μείωση ενώ το 64% δεν προβλέπει καμία μεταβολή στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων. Ο δείκτης των συνολικών προοπτικών απασχόλησης προκύπτει όταν από το ποσοστό των εργοδοτών που αναμένουν αύξηση της απασχόλησης αφαιρεθεί το ποσοστό των εργοδοτών που περιμένουν μείωση της απασχόλησης στην περιοχή ευθύνης τους, κατά το ερχόμενο τρίμηνο.

Αποτελέσματα ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι χαμηλότερες προοπτικές προσλήψεων αναφέρονται στον τομέα του Τουρισμού (-24%) και στον τομέα των Κατασκευών (-23%). Δυσοίωνες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων και στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να καταγράφονται στο -20% καθώς και στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις με τις Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -12%. Οι λιγότερο απαισιόδοξες προβλέψεις στις προοπτικές προσλήψεων, και συγκεκριμένα στο -3%, καταγράφονται από τους εργοδότες στον Αγροτικό τομέα.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται στον Αγροτικό τομέα και στον τομέα που περιλαμβάνει το Δημόσιο και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, με τις προοπτικές να παρουσιάζουν βελτίωση κατά 7 και 5 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Ωστόσο, στους υπόλοιπους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές προσλήψεων καταγράφονται μειωμένες, με πιο αξιοσημείωτη την πτώση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων, που σημειώνεται στον τομέα του Τουρισμού. Παράλληλα, στον τομέα των Κατασκευών, καταγράφεται πτώση της τάξης των 17 ποσοστιαίων μονάδων. Αισθητά μειωμένες εμφανίζονται οι προοπτικές προσλήψεων και στους τομείς Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, με πτώση της τάξης των 15 και 13 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2010, οι υψηλότερες προοπτικές προσλήψεων, καταγράφονται σε τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και ο τομέας της Μεταποίησης. Ωστόσο, μειωμένες προβλέπονται οι προοπτικές προσλήψεων στους έξι από τους εννέα τομείς, με τη σημαντικότερη μείωση, της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων, να αναφέρεται από τον κλάδο των Κατασκευών ενώ οι τομείς του Τουρισμού και των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας, Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, καταγράφουν μείωση της τάξης των 10 και 9 ποσοστιαίων μονάδων, αντίστοιχα.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής και στη Βόρεια Ελλάδα, οι εργοδότες αναφέρουν μειωμένες προοπτικές προσλήψεων για το δ’ τρίμηνο του 2011. Συγκεκριμένα, στη Βόρεια Ελλάδα, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να διαμορφώνονται στο -16%, οι εργοδότες αναμένουν για το επόμενο τρίμηνο, το χαμηλότερο ρυθμό προσλήψεων από την έναρξη της έρευνας το β’ τρίμηνο του 2008.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές απασχόλησης μειώνονται κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, ο ρυθμός προσλήψεων αναμένεται να είναι μειωμένος και να διατηρήσει αρνητικό πρόσημο (-12%).