Η κυβέρνηση μετά την εργασιακή εφεδρεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισπεύδει τις διαδικασίες για τη συρρίκνωση κατά 30% και του σκληρού πυρήνα του κράτους. Το σχέδιο προβλέπει καταργήσεις και συγχωνεύσεις με στόχο την αναμόρφωση 20 «διακριτών ομάδων φορέων», στους οποίους περιλαμβάνονται όλα τα υπουργεία και τα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου 250.000 υπάλληλοι θα βρεθούν κυριολεκτικά στον αέρα. Το σχέδιο της κυβέρνησης, που έχει ήδη επεξεργαστεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, ο οποίος μάλιστα δεν διστάζει να προτείνει ακόμη και άρση της μονιμότητας τουλάχιστον για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, περιλαμβάνει καταργήσεις ή συγχωνεύσεις οργανισμών και ΝΠΔΔ που εποτεύονται από το κράτος, καταργήσεις ειδικών γραμματειών, επανακαθορισμό των οργανογραμμάτων περίπου 1.200 διευθύνσεων και αναμόρφωση χιλιάδων τμημάτων όλων των υπουργείων.

Οι υπάληλλοι που υπηρετούν στους υπό κατάργηση ή συγχώνευση φορείς είτε θα μετατεθούν υποχρεωτικά σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, είτε θα τεθούν υπό καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας» στην περίπτωση που έχουν συνάψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, είτε θα ενταχθούν στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου ή μειωμένης εργασίας με αντίστοιχη μείωση του μισθού τους, είτε θα τους χορηγηθούν άδειες άνευ αποδοχών για πέντε χρόνια.

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε την επίσπευση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του «στενού» πυρήνα του κράτους, μετά από πιέσεις της Τρόικας ώστε να επιτευχθεί μείωση των δημοσίων δαπανών.

Οι σχετικές διαδικασίες θα κινηθούν παράλληλα με την υλοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί τόσο για την κατάργηση ή την συγχώνευση 151 φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα οδηγήσουν στην «εφεδρεία» περίπου 50.000 υπαλλήλους εκ των οποίων περίπου 20.000 θα βεθούν με τον έναν ή άλλο τρόπο εκτός της ασφάλειας του δημόσιου τομέα.

Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση, εντός της προσεχούς εβδομάδας, θα δώσει στη δημοσιότητα και τις ρυθμίσεις για το νέο μισθολόγιο που θα επιφέρουν και νέες σημαντικές μειώσεις στις ήδη κουτσουρεμένες αποδοχές των υπαλλήλων, οι οποίες μάλσιτα στα τα «ρετιρέ» του Δημοσίου μπορεί να φθάσουν ακόμη και τα 1.500 ευρώ.

Με το νέο μισθολόγιο θα καταργηθούν όλα τα ειδικά επιδόματα και μόνον ένα τμήμα τους θα αναπληρωθεί. Στόχος είναι μάλιστα το πρίμ παραγωγικότητας, που θα αναπληρώσει ένα μόνον μέρος των υπό κατάργηση επιδομάτων, να χορηγείται μόνον ή κατά κύριο λόγο, στους εργαζόμενους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Γεγονός είναι πάντως ότι ως το τέλος του 2011 τα προνόμια τα οποία απολάβαναν οι δημόσιοι υπάλληλοι την περίοδο 1980 - 2009, οπότε μοιράζονταν αφειδώς θέσεις και χρήματα απ' όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, θα καταρρεύσουν.

Η αναμόρφωση του κράτους, όπως προκύπτει μάλιστα από σχετική μελέτη, θα ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες ειδικών επειρογνωμώνων, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα, μετά και τη διαπίστωση ότι τα στελέχη του Δημοσίου δεν διαθέτουν την αναγκαία τεχνογνωσία.


Πηγή: tovima.gr