Την πεποίθησή του ότι στο τέλος της κρίσης η Ελλάδα μπορεί να έχει μια καλύτερη δημόσια διοίκηση, εξέφρασε σήμερα ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ντίνος Ρόβλιας, κατά το χαιρετισμό του στη συνάντηση Γενικών Γραμματέων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με θέμα την προώθηση και την εφαρμογή του Συστήματος Ανίχνευσης Εκπαιδευτικών-Επιμορφωτικών Αναγκών στη Δημόσια Διοίκηση μέσω Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών.

Ο κ. Ρόβλιας τόνισε ότι, στόχος μας είναι η Ελλάδα να αποτελέσει ένα παράδειγμα, όπως άλλες χώρες που «κατάφεραν να κερδίσουν το στοίχημα της δημοσιονομικής προσαρμογής, της επίλυσης διοικητικών-διαρθρωτικών αδυναμιών ή και της αναπτυξιακής επανατοποθέτησής τους στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο».

Επισήμανε δε ότι «επιδιώκουμε την άμεση και παραγωγική λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών στη δημόσια διοίκηση και την ολοκλήρωση των πρώτων ετήσιων Σχεδίων Εκπαίδευσης-Επιμόρφωσης των δημόσιων φορέων, εντός του Νοεμβρίου 2011. Για το σκοπό αυτό, ζητάμε τη συνεχή, ομαλή, εντατική και αποτελεσματική συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Εσωτερικών Μονάδων Επιμορφωτών και των υπηρεσιακών μονάδων εκπαίδευσης των φορέων».

 Τα ποιοτικά κριτήρια για το προσωπικό που θα συγκροτήσει τις Εσωτερικές Ομάδες Επιμορφωτών, ανά υπουργείο, μπορεί να είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών στα πεδία της διά βίου μάθησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης ή το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και η κατάρτιση, το διδακτικό έργο ή η διοικητική εμπειρία των μελών των εσωτερικών επιμορφωτικών ομάδων σε προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κ.λπ.

Ο κ. Ρόβλιας, αφού αναφέρθηκε στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχει εισαγάγει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για τη ριζική ανασυγκρότηση του κράτους, «με τις οποίες πραγματοποιούμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον τομέα της απλοποίησης των διοικητικών δομών των δημόσιων φορέων και κατ' επέκταση στην αποτελεσματικότερη λειτουργία τους», τόνισε ότι οδηγούμαστε «σε ενιαία οργανογράμματα φορέων στο μέτρο του δυνατού, σε ενιαίες δομές υπουργείων, ευκολότερα διαχειρίσιμες, αλλά και πιο λειτουργικές».