Την ανησυχία της για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν σχετικά με την περαιτέρω ομαλή λειτουργία, την πορεία των εσόδων, την εμπορική φήμη και την αξιοπιστία της ΔΕΗ από τη σχεδιαζόμενη εμπλοκή της στην είσπραξη των τελών ακίνητης περιουσίας, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ σε ανοιχτή επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης.

"Σε µια περίοδο κατά την οποία προωθείται ο νομικός διαχωρισμός της ΔΕΗ, εντείνεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην αγορά, αυξάνονται µε γρήγορους ρυθμούς οι απλήρωτοι λογαριασμοί κ.λπ., η αγωνία των εργαζομένων της ΔΕΗ εντείνεται από τους πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα της" αναφέρει χαρακτηριστικά η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Το συνδικάτο υποστηρίζει ακόμη ότι η είσπραξη φόρων και τελών στην ακίνητη περιουσία και η απόδοσή τους στο Δημόσιο δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς της εταιρείας, και ότι ακόμη και αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, θα πρέπει να τροποποιηθεί το καταστατικό με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Διαφορετικά, σύμφωνα πάντα με τη ΓΕΝΟΠ, το Δ.Σ. της ΔΕΗ είναι έκθετο και νομικά υπεύθυνο για τους κινδύνους (λειτουργικούς, νομικούς, χρηματοοικονομικούς και κινδύνους ανταγωνισμού) που θα προκύψουν σε βάρος της εταιρείας.

Η ΓΕΝΟΠ επισημαίνει, τέλος, ότι σε δηλώσεις του τον περασμένο Ιούνιο ο υπουργός Οικονομικών σημείωνε: "Δεν είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ο μοχλός για να εισπράττεις τέλη ή φόρους και ιδίως φόρους, διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό θεμελιώδες και δεν μπορείς να συνδέεις την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων, πέραν των δημοτικών εν πάση περιπτώσει των συνδεδεμένων απόλυτα με τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης, με τους μηχανισμούς αυτούς οι οποίοι έχουν άλλο σκοπό και γιατί εν πάση περιπτώσει πρέπει να αναζητήσουμε κίνητρα για την οικοδομή και γιατί είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο το ακίνητο".