Εκατόν εξήντα Ηρακλειώτες θα πάρουν μέρος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τον Εθελοντισμό στην Πολιτική Προστασία "Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους", που διοργανώνεται από τον δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το οποίο ξεκινά την ερχόμενη Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και οργανωθεί για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ομάδες εθελοντών εκπαιδεύονται στην απόκτηση πιστοποιημένων δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, καθώς και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. Παρέχει, επίσης, τις απαραίτητες γνώσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και καθιστά τους εκπαιδευθέντες ικανούς να αναπτύξουν δράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, έχει διάρκεια 100 ώρες και διεξάγεται σε 22 εκπαιδευτικές συναντήσεις, με τη συμμετοχή εκπαιδευτών από εξειδικευμένους φορείς στον Πολυχώρο της Παλιάς Λαχαναγοράς του Ηρακλείου.