Η συγχώνευση των τεσσάρων εποπτευόμενων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οργανισμών ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ, ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ, σε έναν ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα", πρόκειται να έρθει αύριο για δεύτερη ανάγνωση στο υπουργικό συμβούλιο. Προκειμένου ο οργανισμός να συσταθεί άμεσα, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, έχει παρουσιάσει σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα οριστεί προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό των συγχωνευόμενων φορέων στον νέο Οργανισμό.

Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις από 2.885 περιορίζονται σε 1.000 ενώ οι καλυμμένες οργανικές θέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων ανέρχονται σε 770 συνολικά. Παράλληλα προωθείται και το σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, κάθε τρία χρόνια θα καταρτίζει στρατηγικό σχέδιο για τη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγροτικής πολιτικής της χώρας που θα συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής.