Στην πρώτη γραμμή των συγχωνεύσεων βρίσκονται τέσσερις οργανισμοί, εποπτευόμενοι από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πρόκειται για τους οργανισμούς ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ, ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ, οι οποίοι θα συγχωνευθούν σε έναν ενιαίο φορέα με την επωνυμία Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα».

Προκειμένου ο οργανισμός να συσταθεί άμεσα, αφού συζητηθεί στο αυριανό υπουργικό συμβούλιο, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, έχει ήδη παρουσιάσει σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα υπογράφεται από τον ίδιο και τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο. Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα οριστεί προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό των συγχωνευόμενων φορέων στον νέο Οργανισμό.

Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις από 2.885 περιορίζονται σε 1.000 ενώ οι καλυμμένες οργανικές θέσεις των συνενούμενων νομικών προσώπων ανέρχονται σε 770 συνολικά. Παράλληλα προωθείται και το σχετικό σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση.