''Οι πολίτες δεν επιθυμούν τη συγκεντροποίηση της δραστηριότητας των ταξί από μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα. Θεωρούν ότι θα πρέπει να ισχύσουν πληθυσμιακά κριτήρια και μάλλον μείωση των υφιστάμενων αδειών. Ζητούν, όμως, νέες και καλύτερες υπηρεσίες από την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα. Επιθυμούν δε, να υπάρξει διάλογος χωρίς εντάσεις για την επίλυση του θέματος καταλογίζοντας ευθύνες κυρίως στο υπουργείο αλλά και στους ιδιοκτήτες, για τη μη εξεύρεση ως τώρα πεδίου συνεννόησης''.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ σε συνεργασία με την εταιρία MARC AE, σε δείγμα 800 νοικοκυριών από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, κατά την περίοδο 7-9 Σεπτεμβρίου 2011 και όπως σημειώνεται, η συντριπτική πλειονότητα (80,4%) δήλωσε ότι η αναστάτωση από τη διαμάχη υπουργείου - επαγγελματιών θα μπορούσε να αποφευχθεί με διάλογο και συνεννόηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που επιθυμεί να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς ξεπερνά το αντίστοιχο εκείνων που επιθυμούν την πλήρη απελευθέρωση του κλάδου (17,4% έναντι 14,3%).

Θετικό εμφανίζεται το κοινό (63,7%) στην προοπτική έκδοσης αδειών για οχήματα ειδικής χρήσης (7θέσια-9θέσια) ενώ σε σχέση με τον αριθμό των ταξί σε κυκλοφορία, το 51% δηλώνει ότι πρέπει να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Το 30% περίπου επιθυμεί μείωση του αριθμού των ταξί ενώ μόλις το 10% επιθυμεί αύξηση.

Σε σχέση με το κόμιστρο, το 47% θεωρεί ότι είναι ακριβό, το 42% ότι κινείται σε λογικά επίπεδα και μόνο το 6,6% ότι είναι φθηνό. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (66%) επιθυμεί το κόμιστρο να καθορίζεται από το κράτος, όπως σήμερα, ενώ το 26% επιθυμεί ελεύθερη διαπραγμάτευση.

Στο ερώτημα για το ποιος είχε δίκιο στην "κόντρα" υπουργείου - ιδιοκτητών ταξί το 65,4% θεωρεί ότι κάθε πλευρά έχει το δίκιο της και ότι θα πρέπει να δοθεί λύση με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι το δίκιο είναι με το μέρος των ιδιοκτητών ταξί και ότι πρέπει να αντιδράσουν μέχρι να δικαιωθούν είναι διπλάσιο εκείνων που παίρνουν το μέρος της Κυβέρνησης (22,2% έναντι 11,1%).

Στην ερώτηση πόσο συχνά χρησιμοποιούν ταξί, πάνω από το 20,5% χρησιμοποιεί ταξί για τις μετακινήσεις του πάνω από μια φορά την εβδομάδα. Αντίστοιχο ποσοστό (19,5%) χρησιμοποιεί ταξί 1-2 φορές το μήνα, ενώ το 35% σε μικρότερη συχνότητα. Το 25% δεν χρησιμοποιεί ταξί για τις μετακινήσεις του. Ωστόσο, η χρήση των υπηρεσιών ταξί έχει μειωθεί κατά τα τελευταία 1-2 χρόνια, καθώς το 45% δηλώνει ότι το χρησιμοποιεί αραιότερα.