Με μειώσεις αποδοχών που θα φτάσουν μέχρι και το 53% θα βρεθούν αντιμέτωποι περίπου 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν σήμερα υψηλά επιδόματα, με την άμεση εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου από 1ης Οκτωβρίου. Μετά τις πιέσεις της τρόικας, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην άμεση εφαρμογή του μισθολογίου στον δημόσιο τομέα, χωρίς να υπάρξει τριετής μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει «καθίζηση» των αποδοχών στους υπαλλήλους των υπουργείων που λαμβάνουν υψηλά επιδόματα (είναι το Οικονομικών, το Εσωτερικών και το πρώην υπουργείο Οικονομίας). Εφαρμόζοντας άμεσα την αρχή «ίση αμοιβή για ίδια δουλειά σε υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία», από τον Οκτώβριο θα εξισωθούν οι αμοιβές των υπαλλήλων υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την ίδια προϋπηρεσία σε όλα τα υπουργεία.

Παράλληλα θα καταργηθούν όλα τα ειδικά επιδόματα (υπολογίζονται σε 100) και θα παραμείνουν μόνο τέσσερα: η οικογενειακή παροχή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα παραμεθόριων περιοχών και τα επιδόματα σπουδών (μεταπτυχιακών σπουδών, αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης). Θα παραμείνουν ως έχουν τα επιδόματα εορτών και αδείας, που ανέρχονται στα 1.000 ευρώ ετησίως.

Σε όσους υπαλλήλους επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους, που θα καθορίζονται με βάση συμβόλαια παραγωγικότητας ή αποδοτικότητας που θα υπογράφουν, θα καταβάλλονται επιπλέον «επιδόματα παραγωγικότητας». Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή επιδόματος παραγωγικότητας είναι να υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του παραγόμενου έργου του υπαλλήλου (οικονομικοί στόχοι κτλ).

Με την κατάργηση των επιδομάτων οι συνολικές απώλειες των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων θα κυμανθούν από 7% έως και 53% σε μερικές ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κλητήρες του υπουργείου Οικονομικών που λαμβάνουν το επίδομα ΔΙΒΒΕΤ το οποίο φτάνει και τα 1.800 ευρώ).

Υπάρχουν και κατηγορίες υπαλλήλων που ανήκουν στον στενό δημόσιο τομέα που θα καταγράψουν οριακές αυξήσεις στις αποδοχές τους όπως είναι διοικητικοί υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του υπουργείου Εθνικής Aμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα αυξηθούν οι βασικοί μισθοί και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι ΠΕ αναμένεται να λάβουν αυξήσεις 27%, οι απόφοιτοι ΤΕΙ 17% και οι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ από 3-9%.


Πηγή: Έθνος