Πολιτικό και Διπλωματικό Παιχνίδι κάνουν οι Τούρκοι με το φυσικό αέριο και την Ελλάδα. Δημοσιεύματα του Τουρκικού Τύπου φέρουν την τουρκική εταιρεία αερίου BOTAS να προσφεύγει στη διαιτησία για οφειλές από την ελληνική ΔΕΠΑ, ενώ επισήμως τέτοια ειδοποίηση δεν υπάρχει ούτε προς το ΥΠΕΚΑ ούτε προς την ελληνική εταιρεία. Η ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ και της ΔΕΠΑ έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στην BOTAS και έχει επιβεβαιώσει επίσημα προς τους Τούρκους την πρόθεσή της να καταβάλλει στη BOTAS την αναθεωρημένη τιμή συμβολαίου, όπως προβλέπεται από τη σύμβαση.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του ΥΠΕΚΑ στη σύμβαση προμήθειας αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ και της τουρκικής BOTAS προβλέπεται ότι η όποια αύξηση τιμής μεταξύ BOTAS και της προμηθεύτριάς της, αζερικής SOCAR μετακυλίεται στη Σύμβαση ΔΕΠΑ-BOTAS. Η σύμβαση προβλέπει ότι η καταβολή αναδρομικών ποσών για να πληρωθεί θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά έγγραφα και αποδεικτικό υλικό που να θεμελιώνουν την απαίτηση, δηλαδή να αποδεικνύουν ότι έχουν πληρωθεί προς τον προμηθευτή της BOTAS. Μέχρι σήμερα η τουρκική πλευρά δεν έχει προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα.

Στις 11 Απριλίου 2008, η BOTAS ενημέρωσε εγγράφως την ΔΕΠΑ σχετικά με την υποβολή αιτήματος της SOCAR για αναθεώρηση τιμής στη μεταξύ τους σύμβαση, με έναρξη ισχύος από 15 Απριλίου 2008 και ζήτησε αναθεώρηση τιμής στη σύμβαση με τη ΔΕΠΑ.

Με επιστολή της στις 7 Οκτωβρίου 2010, η BOTAS ενημέρωσε τη ΔΕΠΑ για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την SOCAR, που προβλέπει αναδρομική αναθεώρηση τιμής στη μεταξύ τους σύμβαση με ισχύ από 15 Απριλίου 2008 και ζήτησε αντίστοιχη αναδρομική αναθεώρηση τιμής στη σύμβαση με τη ΔΕΠΑ.

Μετά από εξέταση του θέματος η ΔΕΠΑ δέχτηκε τη νέα τιμή, με αναδρομικότητα από τον Απρίλιο του 2008, διατήρησε όμως τις επιφυλάξεις της για την εγκυρότητα και ουσία ενός άλλου αιτήματος της Τουρκικής πλευράς, της αναθεώρησης μιας παραμέτρου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη χρήση του δικτύου.

Η ΔΕΠΑ πρότεινε επισήμως να πληρώσει την αναδρομική αναθεώρηση της τιμής αερίου από 15 Απριλίου 2008, και την αναδρομική αναθεώρηση χρήσης δικτύου από 7 Οκτωβρίου 2010, με βάση τα επίσημα στοιχεία.

Το ύψος της πληρωμής που δέχεται να καταβάλλει η ΔΕΠΑ, είναι 257 εκ. δολάρια για τα αναδρομικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011 το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό περί το 85% του συνολικού ποσού που απαιτεί η BOTAS. Μάλιστα η ΔΕΠΑ έχει κάνει και σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις.

Η Τουρκική εταιρεία δέχεται να πληρωθεί τα αναδρομικά της τιμής αλλά θέλει να πάει σε διαιτησία τα υπόλοιπα χωρίς πάντως να έχει κάνει μέχρι στιγμής αίτημα επίσημης προσφυγής στη διαιτησία.

Στη χρονική αυτή στιγμή, όπως επισημαίνουν στο ΥΠΕΚΑ, έρχονται τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου περί συνολικής οφειλής, οικονομικών δυσκολιών της Ελλάδας, προσφυγής στη διαιτησία και κατασχέσεων, τα οποία εντάσσονται στο πολιτικό και διπλωματικό παιχνίδι της Άγκυρας στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, συνδυαζόμενα και με τις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.


Πηγή: Το Βήμα