Το πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος για την εργασιακή εφεδρεία, το οποίο εστάλη από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Δ. Ρέππα προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το εν λόγω Διάταγμα, που παρουσιάζει το «Βήμα» καθορίζονται τα κριτήρια και τα μόρια στα οποία αντιστοιχεί το καθένα από αυτά, για την κατάταξη του πλεονάζοντος προσωπικού που τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι το 10% του προσωπικού που περνάει στην εφεδρεία θα επαναπροσληφθεί στο Δημόσιο, το 30% θα απορροφηθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ένα ακόμη προοστό θα (επανα) προσληφθεί ως εποχιακό προσωπικό και ένα μέρος του, που δεν εκπληρώνει τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θα απολυθεί.

Το προσωπικό που θα ενταχθεί στους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, που θα ανανεώνονται σε τακτικά διαστήματα, θα λαμβάνει επί 12 μήνες το 60% των αποδοχών του.

Στα κριτήρια κατάξης για το προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίδεται έμφαση στις ειδικές γνώσεις, ενώ για το προσωπικό της κατηγρίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οικογενειακή κατάσταση.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα


Σχετικό Θέμα: «Μαχαίρι» έως 53% στους μισθούς του Δημοσίου