Για το πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών Χ. Καστανίδης σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο. Ο κ. Καστανίδης υποστήριξε ότι οι δήμοι από τις 1-1-2012 θα πρέπει να έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό ώστε να μην επιβαρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα του κράτους.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πραγματικοί και όχι πλασματικοί, όπως συχνά γίνονταν έως σήμερα, αφού οι δήμοι ενέγραφαν στα έσοδά τους και δάνεια που είχαν απλώς ζητήσει από Τράπεζες, αλλά που δεν είχαν εγκριθεί έως τότε ή δεν εγκρίθηκαν ποτέ.

Ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός θα είναι η προϋπόθεση για να μπορεί ένας δήμος να λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την έγκριση από την Επιτροπή Ελέγχου που συστάθηκε με απόφαση του υπουργού για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Μια δεύτερη ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων χρεών των δήμων προς ιδιώτες, οι οποίοι μπορούν να εγγράψουν εντός του 2012 μόνο το μέρος της οφειλής που έχει διακανονιστεί και όχι το σύνολό της.

Η τρίτη ρύθμιση αφορά στην τμηματική αποπληρωμή των οφειλών των δήμων.

Το πρόγραμμα εξυγίανσης έχει δύο εκδοχές: η πρώτη είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για δήμους που έχουν σοβαρά προβλήματα, ενώ ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο ο υπουργός χαρακτήρισε "ελαφρύ", θα περιλαμβάνει τους δήμους με μικρά οικονομικά προβλήματα, που ρυθμίζονται με τη χορήγηση δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΚΔ)

Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα, οι δήμοι που βρίσκονται στο "κόκκινο" θα πρέπει να προχωρήσουν και σε άλλα μέτρα όπως απαγόρευση προσλήψεων, μετατάξεις και περικοπές δαπανών.

Οι δήμοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα (το μεγάλο και το ελαφρύ) υπολογίζονται περίπου σε 70, ενώ στο "κόκκινο" υπολογίζονται πως είναι μόνο 15.

Η υπαγωγή των δήμων στο πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική παρά μόνο στους Δήμους που δεν έχουν πραγματικά ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Οι μετατάξεις θα είναι υποχρεωτικές στους δήμους που δεν έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έχουν μπει στο πρόγραμμα εξυγίανσης. Ωστόσο, μετατάξεις μπορούν να γίνουν και σε δήμους που δεν έχουν οικονομικά προβλήματα, αλλά έχουν πλεονάζον προσωπικό, όπως προκύπτει από τις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών. Οι όποιες μετατάξεις θα γίνουν μεταξύ όμορων δήμων ή στα όρια των παλαιών νομών.

Όπως δήλωσε ο κ. Καστανίδης ο χρόνος εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης των δήμων θα αφορά μία δημοτική ή περιφερειακή περίοδο, δηλαδή πέντε χρόνια.