Η άμεση ένταξη στο ΕΣΠΑ και η αντίστοιχη χρηματοδότηση με 20,7 εκατομμύρια ευρώ για την επισκευή του εννιαόροφου κτιρίου του γενικού νοσοκομείου της Πάτρας «Άγιος Ανδρέας», αποφασίστηκε στη διάρκεια σύσκεψης, που έγινε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑΝΟΜ Γιάννη Φωτάκη. Το εννιαόροφο κτίριο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τον σεισμό του 2008, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, όπως παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ακολουθούν η δημοπράτηση, η διενέργεια του διαγωνισμού και η ανάδειξη του αναδόχου. Η εγκατάσταση του αναδόχου αναμένεται να γίνει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να γίνει σε 24 μήνες.

Η ένταξη του «Αγίου Ανδρέα», με δεδομένη την ολοκλήρωση των εργασιών στατικής ενίσχυσης του κτιρίου, περιλαμβάνει την εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρολογικών-μηχανολογικών εργασιών, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο κύριο εννιάοροφο κτίριο, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΔΕΠΑΝΟΜ. Αξίζει μάλιστα, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη μελέτη, το έργο θα πραγματοποιηθεί με το νέο ενεργειακό κανονισμό, γεγονός που σημαίνει ειδικές μονώσεις, ηλιακούς συλλέκτες και γεωθερμικές αντλίες, ώστε να διασφαλίζεται οικολογικά η ψύξη και η θέρμανση του κτιρίου, το ζεστό νερό κ.α.

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε και το νοσοκομείου Αγρινίου με 45 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο να εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή για τις υπόλοιπες κτιριακές, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Με βάση και πάλι τα χρονοδιαγράμματα, όπως αυτά παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της σύσκεψης, το νέο νοσοκομείο Αγρινίου δυναμικότητας 335 κλινών, ανακοινώθηκε ότι θα παραδοθεί σε χρήση μέσα στο 2012.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης και τη λήψη των αποφάσεων για την άμεση ένταξη στο ΕΣΠΑ των δύο έργων ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, τα χαρακτήρισε ως έργα «σημαίες» για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, «καθοριστικά για την αναβάθμιση του υγειονομικού χάρτη της Περιφέρειας και την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες, αλλά και εξαιρετικά κρίσιμα για τη συνολική πορεία του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια».