Έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα είναι σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη σύσταση του Ελληνικού Οργανισμού "Δήμητρα", μέσω της συγχώνευσης των εποπτευόμενων φορέων ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ και ΕΛΟΓΑΚ. Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του Έλληνα αγρότη για την ανάπτυξη ανταγωνιστικής αγροτικής παραγωγής.

Με τη συγχώνευση των τεσσάρων νομικών προσώπων επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων η ενοποίηση κατακερματισμένων μέχρι σήμερα δραστηριοτήτων, η άρση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στη συνεργασία των μέχρι σήμερα ξεχωριστών φορέων, η διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης αλλά και η αποτελεσματικότερη απόδοση των ελέγχων των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου στο πλαίσιο της διοικητικής διάρθρωσης του Οργανισμού συνιστώνται επτά Περιφερειακές Διευθύνσεις με έδρα σε Αθήνα, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, Πειραιά, Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων ασκούν οικονομικό έλεγχο και εποπτεία στα Ινστιτούτα Εφαρμοσμένης Αγροτικής Έρευνας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης και συντονίζουν το διενεργούμενο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και ελεγκτικό έργο στη περιοχή ευθύνης τους.

Ο Ελληνικός Οργανισμός- "Δήμητρα", στελεχώνεται από ερευνητές των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε 200, από υπαλλήλους Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε 500 και από υπαλλήλους Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε τριακόσιες 300.