Με τον τίτλο «Ανοιχτό Μυαλό, Ανοιχτό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)», καθηγητές του ιδρύματος υπογράφουν ανακοίνωση εναντίον των καταλήψεων του Αριστοτελείου τονίζοντας: «Το πανεπιστήμιο είναι περιουσία του ελληνικού λαού και η αποστολή του είναι η παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης. Κανείς και καμία δεν δικαιούται να στερεί από χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες το δικαίωμα στη μόρφωση. Κανείς και καμία δεν μπορεί να υποχρεώνει την ελληνική οικογένεια, που βιώνει μια πρωτοφανή κρίση, να επιβαρυνθεί την επιμήκυνση των σπουδών των παιδιών της. Κανείς και καμία δεν δικαιούται να απαγορεύει στους πανεπιστημιακούς δασκάλους να ασκήσουν το κοινωνικό λειτούργημα της διδασκαλίας και της έρευνας. Οι "καταλήψεις" νεκρώνουν το πανεπιστήμιο, το μετατρέπουν σε έρημη χώρα και επιτείνουν την απαξίωσή του. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι απειλούνται επειδή θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το σύνολο ή με πλευρές του νέου νόμου, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι νόμοι που ψηφίζει η Βουλή πρέπει να εφαρμόζονται και οι αδυναμίες τους να δοκιμάζονται στην πράξη. Ζητούμε από όλους τους θεσμικούς παράγοντες του ΑΠΘ και ιδιαίτερα τις πρυτανικές αρχές, να συμβάλουν στη διεξαγωγή των εξετάσεων, στην έναρξη των πανεπιστημιακών παραδόσεων, στην προστασία του σύνθετου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του πανεπιστημίου, αλλά και να αναλάβουν την ομαλή υλοποίηση των νομικών τους υποχρεώσεων. Είναι καθήκον όλων μας απέναντι στην κοινωνία, χάριν της οποίας υπάρχει και λειτουργεί το δημόσιο πανεπιστήμιο».