Σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου τα πράσινα τέλη κυκλοφορίας στις νέες ταξινομήσεις των αυτοκινήτων.

Για όσα έχουν άδεια κυκλοφορίας από σήμερα, τα τέλη κυκλοφορίας θα καθορίζονται με βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και όχι τα κυβικά.

Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας θα έχουν όσα οχήματα έχουν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Για τα υπόλοιπα, θα κυμαίνονται από 80 λεπτά έως 3 ευρώ ανά γραμμάριο διοξειδίου του άνθρακα.