Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από την ερχόμενη Δευτέρα 19 του μηνός οι εργαζόμενοι στην "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης" (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), διαμαρτυρόμενοι για την εργασιακή εφεδρεία και τη συγχώνευση του φορέα με δημόσιες υπηρεσίες όπως "Η Κοινωνία της Πληροφορίας και οι "Ψηφιακές Ενισχύσεις". Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν, ότι η Η.ΔΙ.ΚΑ. δεν ανήκει στις προβληματικές ΔΕΚΟ, εφόσον δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και δεν επιβαρύνει τα ελλείμματα της Γενικής Κυβέρνησης.

Η Η.ΔΙ.ΚΑ. κατασκευάζει πρότυπο λογισμικό για τις υπηρεσίες των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Υγείας.

Η απεργία ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στο πρόγραμμα περιστολής των δαπανών του υπουργείου Εργασίας, εφόσον στον φορέα έχουν ανατεθεί τα έργα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, της εκκαθάρισης συνταγών φαρμάκων, τα ενοποιημένα λογιστήρια των ασφαλιστικών οργανισμών και το Ενιαίο Μητρώο Συντάξεων.