Κατά την διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, της νέας σχολικής περιόδου από την τροχαία Αττικής πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε σχολικά και μισθωμένα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών. Για το σκοπό αυτό διατέθηκαν συνολικά 417  τροχονόμοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν 2351 ελέγχους, -1.659- σε σχολικά και -692- σε μισθωμένα λεωφορεία.

Βεβαιώθηκαν συνολικά -70- παραβάσεις, -62- σε σχολικά και -8- σε μισθωμένα λεωφορεία, εκ των οποίων :

* -13- σε σχολικά και -4- σε μισθωμένα λεωφορεία, για μη χρήση ζώνης από τους μαθητές.

*- 1- σε σχολικό για υπεράριθμους μαθητές.
   
* - 4- σε σχολικά για στέρηση της απαιτούμενης άδειας ικανότητας οδήγησης των οδηγών τους (πταισματική παράβαση).

*- 8- σε σχολικά και -2- σε μισθωμένα λεωφορεία για ταχογράφο.
   
*- 36- λοιπές παραβάσεις σε σχολικά και -2- σε μισθωμένα λεωφορεία.


Πηγή: ΣΚΑΙ