Την πρόταση δέκα σημείων για ένα περιφερειακό πλαίσιο οργάνωσης και ανάπτυξης του Κοινωνικού Τουρισμού στην Κρήτη, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου σε εκδήλωση με θέμα: "Κοινωνικός Τουρισμός - Μια νέα ευκαιρία για τον Κρητικό Τουρισμό", που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης και διεύρυνσης της τουριστικής ελκυστικότητας του νησιού. Ο κ. Αρναουτάκης τόνισε, ότι "πρωταρχικός στόχος προκειμένου να καταλήξουμε σε αποτελέσματα, είναι η δημιουργία ενός πλαισίου δράσεων και ενεργειών που θα προσδιορίζουν και θα συγκεκριμενοποιούν τον "Κοινωνικό Τουρισμό" για την Κρήτη".

Τα δέκα αυτά σημεία-παρεμβάσεις όπως διατυπώθηκαν από τον ίδιο είναι :

    -Δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας ένα "τραπέζι διαρκούς δουλειάς", με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το χώρο του τουρισμού, τον κοινωνικό χώρο, και τον χώρο της Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την προετοιμασία όλων των επόμενων βημάτων.

    -Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού σημείου συνάντησης και κατάθεσης προτάσεων και απόψεων.

    -Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των ανθρώπων που εμπλέκονται ή διαχειρίζονται θέματα κοινωνικού τουρισμού, καθώς και των ανθρώπων της τουριστικής αγοράς.

    -Διοργάνωση workshops (συναντήσεις εργασίας) για τους επιχειρηματίες του τουριστικού χώρου.

    -Ακτινογράφηση των κατηγοριών στόχων που συνθέτουν τον κοινωνικό τουρισμό για τον προσδιορισμό των επιμέρους ενεργειών.

    -Συμμετοχή της Περιφέρειας σε διεθνή ή ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ή προγράμματα όπως π.χ. στον Παγκόσμιο Οργανισμό κοινωνικού Τουρισμού, στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο Τουρισμό.

    -Σύνδεση με άλλες περιφέρειες της Ευρώπης και μεταφορά καλών πρακτικών

    -Επεξεργασία πακέτων, από κοινού, με τους εμπλεκόμενους φορείς του κοινωνικού χώρου και τους τουριστικούς επιχειρηματίες της Κρήτης και σύνδεσή τους με την Ευρωπαϊκή τουριστική αγορά.

    -Διοργάνωση σχετικών συναντήσεων ή συνεδρίων και συμμετοχή σε ειδικές εκθέσεις.

    -Έκδοση ενός οδηγού - εργαλείου "κοινωνικού τουρισμού", μέσα στον οποίο θα απεικονίζεται η προσφορά της Κρήτης και όλες οι αναγκαίες πληροφορίες.

 Επίσης ο κ. Αρναουτάκης τόνισε ότι "Το σύνθημα "Τουρισμός για Όλους" μας βρίσκει ένθερμους υποστηρικτές, αφού ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης, αυτό γίνεται κοινωνική απαίτηση, κυρίως από τα πιο εκτεθειμένα τμήματά της.

Βασικός ομιλητής στην εκδήλωση, ήταν ο κ. Norberto Tonini, μέλος της Επιτροπής του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για έναν "Ηθικό Τουρισμό" και τέως Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Κοινωνικού Τουρισμού .

Ο Norberto Toninι ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο Κοινωνικός Τουρισμός σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο τουρισμός των φτωχών και ότι οι ηγέτες της Ενωμένης Ευρώπης όπως αποφάσισαν να έχουν ένα κοινό νόμισμα το ευρώ, θα πρέπει να κάνουν πράξη και το κοινό κουπόνι για την πραγματοποίηση του Κοινωνικού Τουρισμού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.