Δεν αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Παιδείας, διαψεύδοντας έτσι δημοσιεύματα που μιλούσαν για αναστολή.
Αναφερόμενο σε εγκύκλιό του που είχε ως θέμα «Παράδοση εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής των Σχολικών Βιβλιοθηκών», το υπουργείο τονίζει ότι αυτό, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την αναστολή λειτουργίας των 757 σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες διαθέτουν ικανό αριθμό τίτλων, αξιόλογο εξοπλισμό και στηρίζουν ουσιαστικά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Λόγω της λήξης, στις 31/08/2011, της διετούς θητείας των Υπεύθυνων Σχολικών Βιβλιοθηκών, το υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκύκλιο προκειμένου οι σχολικές βιβλιοθήκες να λειτουργήσουν με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας.