Να μην υπογράψουν ατομική σύμβαση με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥκαλεί όλα τα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και να μην αποδεχθούν τους όρους, με τους οποίους προβλέπεται η ένταξή τους στον Οργανισμός γιατί "θίγει την αξιοπρέπειά του ιατρικού σώματος και δεν υπηρετεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προς τους ασφαλισμένους" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ. Ο σύλλογος απέστειλε σε όλα τα μέλη του εξουσιοδότηση, για Συλλογική Σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να διαπραγματευτεί όρους σύμβασης που να είναι "αξιοπρεπείς", για την λειτουργία των ιατρείων και της ποιότητας, που πρέπει να παρέχεται στους ασφαλισμένους.

Ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του να μην απέχουν της άσκησης του επαγγέλματός τους, γεγονός που θα έβλαπτε το συμφέρον των ασθενών, όπως αναφέρει, και τους καλεί να «εξακολουθούν να δέχονται τους ασφαλισμένους και να εισπράττουν από τους ίδιους, τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές κατά πράξη και περίπτωση, χορηγώντας αντίστοιχα δελτίο παροχής υπηρεσιών».
TAGS