Ανακοίνωση σε αυστηρό ύφος εξέδωσε το βραδυ της Τεταρτης η υπουργός Παιδείας για την άρνηση των πρυτάνεων να υπογράψουν την Διαπιστωτική Πράξη. Η κυρία Διαμαντοπούλου κάνει λόγο για πράξεις που δεν συνάδουν με την νομιμότητα, τονιζοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου θα προχωρήσει απαρέγκλιτα».

«Όπου διαπιστωθεί άρνηση υπογραφής της διαπιστωτικής πράξης, θα προβώ στην έκδοσή της όπως έχω υποχρέωση σύμφωνα με το νέο νόμο», καταληγει η υπουργός.

Ο νόμος δίδει τη δυνατότητα, εφόσον οι νυν πρυτανικές αρχές αρνηθούν να υπογράψουν τη Διαπιστωτική Πράξη, να κληθούν οι προηγούμενοι πρυτάνεις να το πράξουν.

Την  ιδια ωρα, συνεχιζονται οι καταλήψεις σε 176 τμήματα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των ίδιων των φοιτητών, γεγονός που δείχνει ότι ο αριθμός βαίνει συνεχώς μειούμενος και ο κίνδυνος για να χαθεί το εξάμηνο γίνεται όλο και πιο ορατός.