Έγγραφο προς τη  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απέστειλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) του υπουργείου Εργασίας ζητά ουσιαστικά να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση λόγω χρεών. Ωστόσο ο Γενικός Γραμματέας, σε απάντησή του χαρακτηρίζει παντελώς ανακριβείς τις αναφορές Μέσων Ενημέρωσης για το θέμα αυτό.
Σημειώνεται πως η νομοθετική ρύθμιση για το τέλος ακινήτων προβλέπει ότι οι πάροχοι που δεν θα κόβουν το ρεύμα σε όσους δεν πληρώνουν, θα πρέπει να το καταβάλουν οι ίδιοι.

Η σύσταση αυτή της ΓΓΚ εντάσσεται στην διαβούλευση που γίνεται για την αντιμετώπιση του προβλήματος διόγκωσης των χρεών καταναλωτών ρεύματος, λόγω της δυσκολίας, αδυναμίας ή και άρνησης πληρωμών από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πρόβλημα που αναμένεται να ενταθεί προσεχώς με την αποστολή στους καταναλωτές των λογαριασμών ρεύματος μαζί με το τέλος ακινήτων από τη ΔΕΗ και τις ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης η ΓΓΚ ζητά να ληφθεί μέριμνα για τις περιπτώσεις που ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωτών τους, μολονότι οι σχετικές συμβάσεις έχουν συναφθεί με τους τελευταίους.
Οι εταιρίες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέφεραν στη ΡΑΕ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το ποσοστό των πελατών που πληρώνει εκπρόθεσμα τους λογαριασμούς φτάνει κάποιους μήνες το 60%.

Μάλιστα, η Elpedison πρότεινε να κόβεται το ρεύμα σε 20 ημέρες (από 44 που ισχύει σήμερα) από την ημέρα που έληξε ο λογαριασμός, η Energa ζητά να δοθεί η δυνατότητα ένας προμηθευτής να διακόπτει την ηλεκτροδότηση σε πελάτη που του οφείλει ακόμη και αν αυτός πλέον ηλεκτροδοτείται από άλλον προμηθευτή και η EFT Hellas αναφέρει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης άμεσων μέτρων καθώς το φαινόμενο παίρνει διαστάσεις και προτείνει να απαγορεύεται η αλλαγή προμηθευτή αν δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι οφειλές στον προηγούμενο προμηθευτή.

Γ.Γ Καταναλωτή: «Παντελώς  ανακριβείς οι αναφορές »

Παντελώς ανακριβείς χαρακτήρισε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, Δημήτρης Σπυράκος, τις αναφορές σε ΜΜΕ και κυρίως, στον ηλεκτρονικό Τύπο, που φέρουν τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να έχει αποστείλει έγγραφο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σχετικά με την επιβολή του τέλους ακινήτου, που θα εισπράττεται, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

 "Η αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή απέστειλε στην ΡΑΕ, στις 2 Σεπτεμβρίου 2011, συνεπώς, πριν τις ανακοινώσεις για την πρόβλεψη του εν λόγω τέλους, παρατηρήσεις, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις "Προτάσεις της ΡΑΕ για τη Διαχείριση του Χρέους Πελατών των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας", δήλωσε ο κ. Σπυράκος, ενώ τόνισε ότι "οι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο συναλλακτικές σχέσεις των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας με τους καταναλωτές. Επομένως, οι παραπάνω αναφορές είναι παντελώς ανακριβείς".

Πηγές: Enet.gr – ΑΠΕ