Σημαντικό μέρος των αναγκών που αντιμετωπίζουν 45 σχολεία και τμήματα ένταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης για μαθητές με ειδικές ανάγκες και κινητικά προβλήματα, καλύφθηκε, μετά την εξασφάλιση από τo ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότησης ύψους 535.855 ευρώ. Συγκεκριμένα, o δήμος Θεσσαλονίκης κατάθεσε «πρόταση χρηματοδότησης για έργο εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» κατόπιν πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αφορά στην προμήθεια υλικών (εποπτικά μέσα, συστήματα πληροφορικής, ειδικά όργανα γυμναστικής, καθίσματα, θρανία κλπ).