Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα για την «αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» που συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό ταμείο αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό δημόσιο. Όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης ανάπτυξης Γιώργος Αγγελόπουλος, το μέτρο αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα και κυρίως αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση των προϊόντων.

Ειδικότερα η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών - πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμύριων ευρώ.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων.
TAGS