Η σύμβαση κατασκευής του κόμβου του Αγίου Σώζοντα, στο οδικό δίκτυο Ηράκλειο- Βιάννος, συνολικού προϋπολογισμού 2.600.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο ζητούσαν επιτακτικά η τοπική κοινωνία, αλλά και οι φορείς του Ηρακλείου και που με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να δώσει μια νέα ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

 Ο ανισόπεδος κόμβος του Αγίου Σώζοντα χωροθετείται μεταξύ των κόμβων Σκαλανίου και Κουνάβων και θα εξυπηρετεί τη σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με το Ηράκλειο, με προστατευτικό στηθαίο. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.