Στα καταστήματα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, στο κτίριο του πρώην ΥΕΝ (Γρ. Λαμπράκη 150), αλλά και στην ιστοσελίδα www.yen.gr αναρτήθηκαν οι πίνακες επιτυχίας των σπουδαστών που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, για το εκπαιδευτικό έτος 2011-2012.

Στις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού εισάγονται συνολικά 1365 σπουδαστές. Υποψήφιοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων θεωρούνται «επιλαχόντες».

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή το αργότερο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2011. Όσοι δεν παρουσιαστούν για εγγραφή αποκλείονται της φοίτησης και οι θέσεις τους καταλαμβάνονται από υποψήφιους επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

1. Αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής

2. Τέσσερις (04) φωτογραφίες

3. Πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί)

Πηγή: Naftemporiki.gr