Με δύο σχολεία λιγότερα και με αριθμό μαθητών σε συνεχώς φθίνουσα πορεία άρχισε το σχολικό έτος στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας του Σαββάτου, φέτος, δεν θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά Σχολεία της Μαρασλείου στο Φανάρι και της Χαλκηδόνας. Το πρώτο έκλεισε λόγω έλλειψης μαθητών και το δεύτερο, λόγω «ενός μαθητή».

Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα τρία Δημοτικά σχολεία της Πόλης είναι 78. Το Ζάππειο έχει 65 μαθητές, το σχολείο της Πριγκίπου 3 μαθητές και αυτό της Βλάγκας 10 μαθητές.

Ωστόσο, έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά η προέλευση των μαθητών: Από τα 78 παιδιά, τα 32 είναι αραβόφωνα (από τους εξ Αντιοχείας αραβόφωνους ορθοδόξους), τα 20 από μεικτούς γάμους και τα 23 Ελληνόπουλα.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα Λύκεια: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή έχει 51 μαθητές, το Ζωγράφειο 40 και το Ζάππειο 21 μαθητές.

Από τους 112 μαθητές λυκείου, οι 60 είναι αραβόφωνοι, οι 38 Έλληνες και οι υπόλοιποι από μεικτούς γάμους.

Το σύνολο των μαθητών φέτος ανέρχεται σε 190. Πριν από 10 χρόνια, ήταν 257 και πριν από 20 χρόνια οι μαθητές ήταν 391.Πηγή: Ελευθεροτυπία/in.gr