Οι υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών προβαίνουν σε περικοπές δαπανών που αφορούν στην υπηρεσιακή αποζημίωση εργαζομένων στο Δημόσιο, όταν διαπιστώνουν ότι δεν είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό, αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση σε υπαλλήλους του Δημοσίου, ο κ. Σαχινίδης διευκρινίζει ότι σύμφωνα με το νόμο 3205/2003, οι δαπάνες υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που πραγματοποιούνται κατά το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, δύνανται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν και δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους.

«Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), κατά τον έλεγχο και εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών, προβαίνουν σε αντίστοιχες περικοπές, εφόσον δεν πληρείται η προαναφερόμενη προϋπόθεση», σημειώνει.

Το έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών διαβιβάστηκε στη Βουλή προς απάντηση ερώτησης των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη, Μιχάλη Κριτσωτάκη και Δημήτρη Παπαδημούλη, οι οποίοι έχουν καταγγείλει ότι «το τελευταίο διάστημα σε αποσπασμένους υπαλλήλους του δημοσίου έχουν περικόψει αποδοχές υπερωριακής απασχόλησης τους, επειδή σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν κατέστη δυνατή η ενταλματοποίηση δαπάνης για υπερωριακή αποζημίωση».

Οι βουλευτές χαρακτηρίζουν «αδιανόητο εργαζόμενοι να μην πληρώνονται για εργασία που έχουν προσφέρει, για λόγους που αφορούν διαδικασίες ή αβλεψίες των υπουργείων και χωρίς την υπαιτιότητα τους».