Να προβεί σε παράταση της ισχύος της κάρτας απεριορίστων διαδρομών (ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία) για χρονική διάρκεια ίση με εκείνη των απεργιών, ή να χορηγεί αντίστοιχη έκπτωση στην τιμή αγοράς της ετήσιας, μηνιαίας και εβδομαδιαίας κάρτας ζητάει ο Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Ευάγγ. Ζερβέας από τον ΟΑΣΑ.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει δεχτεί και εξακολουθεί να είναι αποδέκτης σημαντικού αριθμού προφορικών και γραπτών αναφορών καταναλωτών, κατόχων κάρτας (μηνιαίας ή ετήσιας) απεριορίστων διαδρομών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αίτημα την επιστροφή μέρους του τιμήματος που έχουν προκαταβάλει για την αγορά της εν λόγω κάρτας ή την παράταση της ισχύος της λόγω των απεργιών των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.


Ειδικότερα, οι καταναλωτές, κάτοχοι καρτών απεριορίστων διαδρομών εκδόσεως του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, έχοντας προκαταβάλει πλήρως το αντίτιμο της κάρτας στην αρχή του έτους ή κάθε μήνα κατά την παραλαβή της ετήσιας ή μηνιαίας κάρτας αντίστοιχα, λόγω των επαναλαμβανόμενων απεργιών των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στερήθηκαν της δυνατότητας να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς κατά τις ημέρες και ώρες των απεργιών των εργαζομένων σε αυτά, επωμιζόμενοι πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω της αναγκαστικής μετακίνησής τους ή άλλο μέσο ταξί ή δικό τους όχημα.


Έχοντας υπόψη τους ισχυρισμούς του ΟΑΣΑ σχετικά με την έλλειψη υπαιτιότητας του Οργανισμού στην περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο συνήγορος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, «αν η παροχή του ενός από τους συμβαλλομένους είναι αδύνατη από γεγονός για το οποίο αυτός δεν έχει ευθύνη, απαλλάσσεται ο άλλος συμβαλλόμενος από την αντιπαροχή και την αναζητεί, αν τυχόν την κατέβαλε, κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού» γι' αυτό και προχώρησε στη σύσταση προς τον ΟΑΣΑ να παραταθεί η ισχύς των καρτών απεριορίστων διαδρομών.
TAGS