Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ, οι οποίοι μέχρι και τις 31.12.2010, συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, με όριο ηλικίας τα 55 έτη και 9 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις της 35ετίας με βαρέα (10.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων οι 7.500 σε βαρέα και ανθυγιεινά) μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, προκειμένου να συμπληρώσουν τις συνολικά απαιτούμενες 10.500 ημέρες ασφάλισης με τους εξής τρόπους:

α) Με αναγνώριση αποκλειστικά της στρατιωτικής υπηρεσίας χωρίς έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς.

β) Με αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, του ν. 3996/2011, εκτός του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας (π.χ. σπουδές).

γ) Με αναγνώριση των νέων πλασματικών χρόνων του άρθρου 40, ν. 3996/2011, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας (π.χ. στρατός και σπουδές), αν ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση του χρόνου των 10.500 ημερών.

Στην περίπτωση αυτή, η αναγνώριση των πλασματικών χρόνων και της στρατιωτικής θητείας θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο νόμο για την "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας". (άρθρο 40, του ν. 3996/2011) με έκπτωση επί του ποσού εξαγοράς, ύψους 30% ή 50%.

Οι διευκρινίσεις αυτές περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ασφαλισμένων με 10.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 7.500 σε βαρέα επαγγέλματα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης, ότι ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως κενό διάστημα ασφάλισης.

Πηγή: Το Βήμα
TAGS