Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών) που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 στο Δημόσιο, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργου Κουτρουμάνη.

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο (ν.3865/2010) προβλέπεται ότι οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι της Βουλής, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, καθώς και οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.

Με ρύθμιση που περιελήφθη το νόμο 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας», εξαιρέθηκαν οι ασφαλισμένοι για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Η ρύθμιση έχει αναδρομική εφαρμογή από 1/1/2011 και υπάγονται σε αυτή, οι παλαιοί ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992, εκτός από εκείνους που έχουν προσληφθεί και απασχολούνται με άλλη ιδιότητα από αυτή για την οποία ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ όσο και οι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά (νέοι ασφαλισμένοι).

*Με άλλη εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας διευκρινίζεται ότι οι οι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ), πλην των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ υπάγονται στον ΟΑΕΕ εφόσον η δραστηριότητα για την οποία ασφαλίζονται δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ.

Στις περιπτώσεις αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας, για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΕΤΑΑ, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.).

Πηγή: In.gr