Επιστολή για το Ειδικό Μισθολόγιο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητών, έστειλαν οι ομοσπονδίες τους, προς τους υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας. Με την επιστολή τους, οι διδάσκοντες ζητούν «μια υπεύθυνη ενημέρωση για τον ακριβή χαρακτήρα του μισθολογίου και όλα τα σχετικά θέματα» και τον «καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος έναρξης και ολοκλήρωσης του διαλόγου, για το νέο Ειδικό Μισθολόγιο των Λειτουργών του ενιαίου χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας»
TAGS